Ενημερωτικά E-mails – Αποστολή Newsletter

Το Newsletter αποτελεί ουσιαστικά ενημερωτικό δελτίο προώθησης μιας επιχείρησης και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το δελτίο αυτό μπορεί να αποστέλλεται περιστασιακά ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να απαρτίζεται από ειδήσεις, ανακοινώσεις, προσφορές, αναλύσεις, πληροφόρηση, χρήσιμες συμβουλές, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, υπενθυμίσεις ή ακόμη και προειδοποιήσεις, διατηρώντας πάντοτε τον ενημερωτικό του χαρακτήρα.

Υπάρχουν επιχειρήσεις που στηρίζουν την οικονομική τους ανάπτυξη και ευημερία στα Newsletter, και κάποιες άλλες (κυρίως ηλεκτρονικά έντυπα) δεν διαθέτουν καν δικτυακό τόπο αλλά κυκλοφορούν αποκλειστικά με τη μορφή εβδομαδιαίου ή μηνιαίου Newsletter.

Το Status Orama παρέχει δυνατότητα αποστολής

Με την Αποστολή Newsletter, η επιχείρηση αποκτά ένα ΔΩΡΕΑΝ επιπλέον κανάλι επικοινωνίας με τους πελάτες της.