Στατιστικά – Status Orama

Πωλήσεις

Πλήρης παρακολούθηση του κυκλώματος Λιανικής Πώλησης από τη στιγμή της παραγγελίας μέχρι την παράδοση.
Το Status Orama σας παρέχει την αυτόματη δημιουργία παραστατικού πώλησης από την καρτέλα συνταγής του Πελάτη.
Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε καταστήματος, το Status Orama μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της παραγγελίας μέχρι την τελική παράδοση στον Πελάτη και τη μετατροπή της σε Απόδειξη Λιανικής Πώλησης

Για κάθε παραστατικό Πώλησης το Status Orama υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους πληρωμής (Μετρητά, Πιστωτική κάρτα, Διατακτική, κα)
Στατιστικά Πωλήσεων με κριτήρια που ορίζει ο χρήστης, όπως χρονική περίοδος, κατηγορία είδους, brand name, μοντέλο, χρώμα κλπ

Αγορές

Μαζικός και επιλεκτικός μετασχηματισμός πολλών παραστατικών σε ένα συγκεντρωτικό (πολλά Δελτία Αποστολής Προμηθευτή σε ένα Τιμολόγιο).
Τα Παραστατικά Αγορών μπορούν να εξοφληθούν συνολικά ή τμηματικά, συνδεόμενα με πληρωμές μετρητών, επιταγές, γραμμάτια κα.
Παρακολούθηση υπολοίπων παραγγελιών σε Προμηθευτές και έλεγχος της τελικής τιμολόγησης.
Αναλυτική καρτέλα Προμηθευτή, με τις οικονομικές κινήσεις και το υπόλοιπο.

Προμηθευτές

Το Status Orama σας παρέχει πλήρη έλεγχο του κυκλώματος Αγορών και Προμηθευτών.
Παρακολούθηση του υπολοίπου, εκκρεμή αξιόγραφα και αναλυτική καρτέλα Προμηθευτή.
Τζίρος Προμηθευτών και ποσοστό που κατέχει ο εκάστοτε Προμηθευτής στις ετήσιες αγορές και στα τρέχοντα εμπορεύματα της επιχείρησης.
Ποσοτική και ποσοστιαία σύγκριση κερδοφορίας ανά Προμηθευτή, brand name και κατηγορία είδους.

Παραγγελίες σε Προμηθευτές

Δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης των παραγγελιών σε προμηθευτές. Δυνατότητα σύνδεσης των παραγγελιών προς τους προμηθευτές με τις παραγγελίες των πελατών (συνδεόμενα παραστατικά)

Εκκρεμείς Παραγγελίες Αγορών

Δυνατότητα παρακολούθησης των εκκρεμών παραγγελιών ανά προμηθευτή, καθώς και των μη εκτελεσμένων ή εκτελεσμένων μερικώς παραγγελιών.