Διαχείριση Πελατών

Διαχείριση Πελατών

Status Orama Basic

Το Status Orama Basic ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Status της MainSys για μικρές επιχειρήσεις και καλύπτει τις βασικές πτυχές της εμπορικής λειτουργίας των πωλήσεων και των αγορών, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων, ειδών και συναλλασσομένων (πελατών, προμηθευτών, χρεωστών και πιστωτών). Προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης που αφορούν ειδικές συναλλαγές, δαπάνες και χρεοπιστώσεις, την παρακολούθηση ταμειακών και τραπεζικών λογαριασμών καθώς και πιστωτικών καρτών.

Status Orama Advanced

Το Status Orama Advanced ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Status της MainSys και καλύπτει τις λειτουργίες της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης (διαχείριση πωλήσεων-αγορών, παρακολούθηση αποθηκευτικών χώρων, υποκαταστημάτων και ειδών). Υποστηρίζει τη διαχείριση συναλλασσομένων (πελατών, προμηθευτών, χρεωστών και πιστωτών), την παρακολούθηση του μηχανισμού εισπράξεων (μετρητά, αξιόγραφα και πιστωτικές κάρτες), ειδικών συναλλαγών, χρεοπιστώσεων και δαπανών, καθώς και την παρακολούθηση ταμειακών και τραπεζικών λογαριασμών με καρτέλες και οικονομικά στοιχεία και τη συσχέτισή τους με οικονομικές συναλλαγές.

Status Orama Plus

Το Status Orama Plus ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Status της MainSys και καλύπτει τις κύριες λειτουργίες της εμπορικής δραστηριότητας μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, υποστηρίζοντας την παρακολούθηση των κυκλωμάτων πωλήσεων και αγορών, τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων, ειδών και συναλλασσομένων. Ενσωματώνει διευρυμένες δυνατότητες διαχείρισης χρηματοοικονομικών συναλλαγών και δαπανών, καθώς και βασική λειτουργικότητα διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων (CRM) της επιχείρησης: από τη διαχείριση συναντήσεων και την παρακολούθηση της πώλησης από την αρχική επίσκεψη και παραγγελία του πελάτη έως και την παράδοση των προϊόντων..

Καταχώρηση Συνταγής

Καταχώρηση Συνταγής